“โตโน่” ยังคิดถึงอดี ตภรรย า

0

อีกหนึ่งมิ ตรภาพที่น่าชื่นชมมากเลยทีเดียว สำหรับอดี ตคู่รักดาราอย่ างหนุ่ม”โตโน่ ภาคิน”


และ”แตงโม นิดา” หลังจากมีข่ าวออกไปว่า อดี ตภรรย าไปล่ องเรือกับเพื่อนในแม่น้ำ


แต่กลับมีเหตุไม่คาดคิดขึ้น ทำให้สาวโมห ายตัวไปนานเกือบสองวัน กระทั่งพบร่-างอีกที


คือฝ่ายหญิงไ ม่มีชี วิ ตอยู่แล้ว ช่วงเวลาที่เธอไม่อยู่ ทุกฝ่ายต่างsะดมกันหา เช่นเดียวกับ


ช่วยหาอดี ตคนรัก เป็นอีกความสัมพั นธ์ที่น่านับถือใจมากเลยทีเดียว ย้อนกลับไปหลายปีก่อน


ช่วงที่พวกเขาคบหากัน ทำเอาแฟนคลับจำน วนมากไม่พอใ จ เพราะจู่ๆเขาก็ออกมาประก าศ


ว่ากำลังจะวิว าห์ ทั้งๆที่ฝ่ ายชายเองกำลังดังและมีชื่อเ สียง โดยคบเป็นแฟนประมาณหกเดือน


และได้ตั ดสินใจแต่งในที่สุ ด ความรักในครั้งนี้ดูเหมือนจะร าบรื่นดี แต่สุดท้ ายสองคนก็ไม่


สามารถเดินร่วมทางไปต่อได้ หลังอยู่กินกันสองปีหน่อยๆเท่านั้นเอง แม้จะล ดสถานะเหลือ


เพียงพี่น้องร่วมวงการ แต่พวกเขาก็ยังคงมีความรู้สึกดีๆให้เสมอ เนื่องจากช่วงที่แตงโม


ยังอยู่ เธอเคยโทรหาฝ่ ายช ายเพื่อขอเดินทางไปจ.ขอนแ ก่น สำหรับเ ยี่ยมหาอาม่ าของโตโน่


อีกทั้งยังมีการโ พสต์ภาพให้แฟนๆได้ชมกัน ซึ่งเขาได้แสดงความคิดเห็นในเรื่องนี้ว่า อีกฝ่ ายขอ


ไปเ ยี่ยมหา ดีใจเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันได้ ตนเป็นคนยืนยั นให้เธอไปหาเอง แต่ส่วนตัวไม่มีโอกาส


ได้พูดคุย เรามองว่าอย่ างน้อยก็ถือว่าเป็นเรื่องร าวดีๆ เธอเป็นคนมีน้ำใจ น่ากระทั บใจมากจริงๆนะค


โตโน่-แตงโม


โตโน่-แตงโม

โตโน่-แตงโม

โตโน่-แตงโม

Leave A Reply

Your email address will not be published.