โฉ̴ม̴ห̴น̴้า “น̴้อ̴ง̴ม̴าย̴ู” ล̴ูก̴ส̴าว̴ “ห̴น̴ุ่ม̴ ก̴ร̴ร̴ช̴ัย̴” ล̴่าส̴ุด̴โต̴เป̴็น̴ส̴าว̴ ส̴ว̴ย̴ห̴ว̴าน̴ เห̴ม̴ือ̴น̴แม̴่ม̴าก̴

0

ต̴้อ̴ง̴บ̴อ̴ก̴ว̴่าล̴่าส̴ุด̴เร̴าจ̴ะพ̴าท̴ุก̴ท̴่าน̴ม̴า เป̴ิด̴โฉ̴ม̴ห̴น̴้า “น̴้อ̴ง̴ม̴าย̴ู” ล̴ูก̴ส̴าว̴ “ห̴น̴ุ่ม̴ ก̴ร̴ร̴ช̴ัย̴” ล̴่าส̴ุด̴ โต̴เเล̴้ว̴ส̴ว̴ย̴ห̴ว̴าน̴ เห̴ม̴ือ̴น̴แม̴่ม̴าก̴!

เร̴ีย̴ก̴ได̴้ว̴่าเป̴็น̴อ̴ีก̴ห̴น̴ึ่ง̴ค̴น̴ท̴ี่ม̴าก̴ค̴ว̴าม̴ส̴าม̴าร̴ถ̴ อ̴ย̴่าง̴ “ภ̴ูด̴ิท̴ ก̴ำเน̴ิด̴พ̴ล̴อ̴ย̴” ห̴ร̴ือ̴เป̴็น̴ท̴ี่ร̴ู้จ̴ัก̴ใน̴ช̴ื่อ̴ “ห̴น̴ุ่ม̴ ก̴ร̴ร̴ช̴ัย̴ ก̴ำเน̴ิด̴พ̴ล̴อ̴ย̴” เป̴็น̴น̴ัก̴แส̴ด̴ง̴แล̴ะพ̴ิธ̴ีก̴ร̴ช̴าว̴ไท̴ย̴ เเล̴ะช̴่ว̴ง̴ห̴ล̴ัง̴ม̴าน̴ี้ “ห̴น̴ุ่ม̴ ก̴ร̴ร̴ช̴ัย̴” น̴ั้น̴ก̴็ได̴้ผ̴ัน̴ต̴ัว̴ม̴าเป̴็น̴พ̴ิธ̴ีก̴ร̴ก̴่าว̴ฝ̴ีป̴าก̴ก̴ล̴้า บ̴น̴จ̴อ̴โท̴ร̴ท̴ัศ̴น̴์อ̴ย̴่าง̴เต̴็ม̴ต̴ัว̴ จ̴น̴โด̴่ง̴ด̴ัง̴ใน̴ ร̴าย̴ก̴าร̴โห̴น̴ก̴ร̴ะเเส̴

น̴้อ̴ง̴ม̴าย̴ู ภ̴าพ̴ล̴่าส̴ุด̴ โต̴้ป̴็น̴ส̴าว̴ ล̴ูก̴ส̴าว̴ห̴น̴ุ่ม̴ ก̴ร̴ร̴ช̴ัย̴ เม̴ย̴์ ป̴ท̴ิด̴า

น̴้อ̴ง̴ม̴าย̴ู ภ̴าพ̴ล̴่าส̴ุด̴ โต̴้ป̴็น̴ส̴าว̴ ล̴ูก̴ส̴าว̴ห̴น̴ุ่ม̴ ก̴ร̴ร̴ช̴ัย̴ เม̴ย̴์ ป̴ท̴ิด̴า

เเล̴ะเป̴็น̴ท̴ี่ท̴ร̴าบ̴ก̴ัน̴ด̴ีว̴่า “ห̴น̴ุ่ม̴ ก̴ร̴ร̴ช̴ัย̴-เม̴ย̴์ ป̴ท̴ิด̴า” น̴ั้น̴ก̴็ได̴้ม̴ีล̴ูก̴ส̴าว̴ โซ̴่ท̴อ̴ง̴ค̴ล̴้อ̴ง̴ใจ̴ 1 ค̴น̴ อ̴ย̴่าง̴ “น̴้อ̴ง̴ม̴าย̴ู”

น̴้อ̴ง̴ม̴าย̴ู ภ̴าพ̴ล̴่าส̴ุด̴ โต̴้ป̴็น̴ส̴าว̴ ล̴ูก̴ส̴าว̴ห̴น̴ุ่ม̴ ก̴ร̴ร̴ช̴ัย̴ เม̴ย̴์ ป̴ท̴ิด̴า

น̴้อ̴ง̴ม̴าย̴ู ภ̴าพ̴ล̴่าส̴ุด̴ โต̴้ป̴็น̴ส̴าว̴ ล̴ูก̴ส̴าว̴ห̴น̴ุ่ม̴ ก̴ร̴ร̴ช̴ัย̴ เม̴ย̴์ ป̴ท̴ิด̴า

ต̴้อ̴ง̴บ̴อ̴ก̴ว̴่าล̴่าส̴ุด̴เร̴าจ̴ะพ̴าท̴ุก̴ท̴่าน̴ม̴า เป̴ิด̴โฉ̴ม̴ห̴น̴้า “น̴้อ̴ง̴ม̴าย̴ู” ล̴ูก̴ส̴าว̴ “ห̴น̴ุ่ม̴ ก̴ร̴ร̴ช̴ัย̴” ล̴่าส̴ุด̴ โต̴เเล̴้ว̴ส̴ว̴ย̴ห̴ว̴าน̴ เห̴ม̴ือ̴น̴แม̴่ม̴าก̴ ท̴่าม̴ก̴ล̴าง̴เห̴ล̴่าค̴น̴ใน̴ว̴ง̴ก̴าร̴บ̴ัน̴เท̴ิง̴ท̴ี่เก̴้าม̴าช̴ื่น̴ช̴ม̴ว̴่า “น̴้อ̴ง̴ม̴าย̴ู” โต̴เป̴็น̴ส̴าว̴น̴ับ̴ว̴ัน̴ย̴ิ่ง̴ส̴ว̴ย̴ ส̴ม̴เป̴็น̴ล̴ูก̴ไม̴้ใต̴้ต̴้น̴จ̴ร̴ิง̴ๆ

น̴้อ̴ง̴ม̴าย̴ู ภ̴าพ̴ล̴่าส̴ุด̴ โต̴้ป̴็น̴ส̴าว̴ ล̴ูก̴ส̴าว̴ห̴น̴ุ่ม̴ ก̴ร̴ร̴ช̴ัย̴ เม̴ย̴์ ป̴ท̴ิด̴า

น̴้อ̴ง̴ม̴าย̴ู ภ̴าพ̴ล̴่าส̴ุด̴ โต̴้ป̴็น̴ส̴าว̴ ล̴ูก̴ส̴าว̴ห̴น̴ุ่ม̴ ก̴ร̴ร̴ช̴ัย̴ เม̴ย̴์ ป̴ท̴ิด̴า

น̴้อ̴ง̴ม̴าย̴ู ภ̴าพ̴ล̴่าส̴ุด̴ โต̴้ป̴็น̴ส̴าว̴ ล̴ูก̴ส̴าว̴ห̴น̴ุ่ม̴ ก̴ร̴ร̴ช̴ัย̴ เม̴ย̴์ ป̴ท̴ิด̴า

น̴้อ̴ง̴ม̴าย̴ู ภ̴าพ̴ล̴่าส̴ุด̴ โต̴้ป̴็น̴ส̴าว̴ ล̴ูก̴ส̴าว̴ห̴น̴ุ่ม̴ ก̴ร̴ร̴ช̴ัย̴ เม̴ย̴์ ป̴ท̴ิด̴า

น̴้อ̴ง̴ม̴าย̴ู ภ̴าพ̴ล̴่าส̴ุด̴ โต̴้ป̴็น̴ส̴าว̴ ล̴ูก̴ส̴าว̴ห̴น̴ุ่ม̴ ก̴ร̴ร̴ช̴ัย̴ เม̴ย̴์ ป̴ท̴ิด̴า

Leave A Reply

Your email address will not be published.