“บ̴อ̴ย̴ พ̴ิษ̴ณ̴ุ” เห̴่อ̴ห̴น̴ัก̴ม̴าก̴ อ̴ว̴ด̴โฉ̴ม̴ล̴ูก̴ส̴าว̴ “น̴้อ̴ง̴เฟ̴ร̴ย̴า” ห̴น̴้าฝ̴ร̴ั่ง̴ม̴าก̴ ไม̴่ห̴ล̴ง̴ได̴้ย̴ัง̴ไง̴

0

ต̴้อ̴ง̴บ̴อ̴ก̴ว̴่าล̴่าส̴ุด̴ “บ̴อ̴ย̴ พ̴ิษ̴ณ̴ุ” น̴ั้น̴ก̴็ได̴้อ̴ว̴ด̴โฉ̴ม̴ล̴ูก̴ส̴าว̴ผ̴่าน̴อ̴ิน̴ส̴ต̴ร̴าเเก̴ร̴ม̴ “น̴้อ̴ง̴เฟ̴ร̴ย̴า” ล̴่าส̴ุด̴ห̴น̴้าฝ̴ร̴ั่ง̴ม̴าก̴ ไม̴่ห̴ล̴ง̴ร̴ัก̴ได̴้ย̴ัง̴ไง̴ !

ก̴่อ̴น̴อ̴ื่น̴ต̴้อ̴ง̴ก̴อ̴เเส̴ด̴ง̴ค̴ว̴าม̴ย̴ิน̴ด̴ี เม̴ื่อ̴ล̴่าส̴ุด̴น̴ับ̴ว̴่า ส̴ิ้น̴ส̴ุด̴ก̴าร̴ร̴อ̴ค̴อ̴ย̴ “บ̴อ̴ย̴ พ̴ิษ̴ณ̴ุ” ป̴ร̴ะก̴าศ̴ล̴ูก̴ส̴าว̴ล̴ูก̴ค̴ร̴ึ่ง̴ “น̴้อ̴ง̴เฟ̴ร̴ย̴า” ล̴ืม̴ต̴าด̴ูโล̴ก̴แล̴้ว̴! โด̴ย̴ “บ̴อ̴ย̴ พ̴ิษ̴ณ̴ุ” ก̴็ได̴้โพ̴ส̴ต̴์ห̴ล̴ัง̴ภ̴ร̴ร̴ย̴าค̴ล̴อ̴ด̴ล̴ูก̴ว̴่า

บ̴อ̴ย̴ พ̴ิษ̴ณ̴ุ ภ̴ร̴ร̴ย̴าค̴ล̴อ̴ด̴ล̴ูก̴ ล̴ูก̴ส̴าว̴ เม̴ีย̴ค̴ล̴อ̴ด̴ล̴ูก̴ น̴้อ̴ง̴เฟ̴ร̴ย̴า

บ̴อ̴ย̴ พ̴ิษ̴ณ̴ุ ภ̴ร̴ร̴ย̴าค̴ล̴อ̴ด̴ล̴ูก̴ ล̴ูก̴ส̴าว̴ เม̴ีย̴ค̴ล̴อ̴ด̴ล̴ูก̴ น̴้อ̴ง̴เฟ̴ร̴ย̴า

“เฟ̴ร̴ย̴าล̴ูก̴ส̴าว̴ป̴าป̴๊าห̴ม̴่าม̴ี้ม̴าแล̴้ว̴ค̴ร̴้าบ̴  ห̴น̴ูเก̴ิด̴ว̴ัน̴ท̴ี่ 13 ก̴ุม̴ภ̴าพ̴ัน̴ธ̴์ 2022 ค̴้า  #ก̴อ̴บ̴ค̴ุณ̴ท̴ี่ม̴าเต̴ิม̴เต̴็ม̴ช̴ีว̴ิต̴ป̴าป̴๊าน̴ะล̴ูก̴ #ก̴อ̴บ̴ค̴ุณ̴ท̴ุก̴ค̴น̴ท̴ี่ส̴่ง̴ก̴ำล̴ัง̴ใจ̴ม̴าค̴ร̴้าบ̴ ” ท̴่าม̴ก̴ล̴าง̴ช̴าว̴เน̴็ต̴เเล̴ะเพ̴ื่อ̴น̴ใน̴ว̴ง̴ก̴าร̴ท̴ี่เก̴้าม̴าร̴่ว̴ม̴เเเส̴ด̴ง̴ค̴ว̴าม̴ย̴ิน̴ด̴ีอ̴ย̴่าง̴ม̴าก̴ม̴าย̴

บ̴อ̴ย̴ พ̴ิษ̴ณ̴ุ ภ̴ร̴ร̴ย̴าค̴ล̴อ̴ด̴ล̴ูก̴ ล̴ูก̴ส̴าว̴ เม̴ีย̴ค̴ล̴อ̴ด̴ล̴ูก̴ น̴้อ̴ง̴เฟ̴ร̴ย̴า

บ̴อ̴ย̴ พ̴ิษ̴ณ̴ุ ภ̴ร̴ร̴ย̴าค̴ล̴อ̴ด̴ล̴ูก̴ ล̴ูก̴ส̴าว̴ เม̴ีย̴ค̴ล̴อ̴ด̴ล̴ูก̴ น̴้อ̴ง̴เฟ̴ร̴ย̴า

บ̴อ̴ย̴ พ̴ิษ̴ณ̴ุ ภ̴ร̴ร̴ย̴าค̴ล̴อ̴ด̴ล̴ูก̴ ล̴ูก̴ส̴าว̴ เม̴ีย̴ค̴ล̴อ̴ด̴ล̴ูก̴ น̴้อ̴ง̴เฟ̴ร̴ย̴า

ต̴้อ̴ง̴บ̴อ̴ก̴ว̴่าล̴่าส̴ุด̴ “บ̴อ̴ย̴ พ̴ิษ̴ณ̴ุ” น̴ั้น̴ก̴็ได̴้อ̴ว̴ด̴โฉ̴ม̴ล̴ูก̴ส̴าว̴ผ̴่าน̴อ̴ิน̴ส̴ต̴ร̴าเเก̴ร̴ม̴  “น̴้อ̴ง̴เฟ̴ร̴ย̴า” ล̴่าส̴ุด̴ห̴น̴้าฝ̴ร̴ั่ง̴ม̴าก̴ ไม̴่ห̴ล̴ง̴ร̴ัก̴ได̴้ย̴ัง̴ไง̴ ! โด̴ย̴ง̴าน̴น̴ี้ “บ̴อ̴ย̴ พ̴ิษ̴ณ̴ุ” ก̴็ได̴้โพ̴ส̴ต̴์ร̴ะบ̴ุก̴้อ̴ค̴ว̴าม̴ว̴่า อ̴ย̴่าค̴ิด̴ว̴่าห̴น̴ูย̴ิ้ม̴น̴ะ ห̴น̴ูก̴ำล̴ัง̴จ̴ะง̴อ̴แง̴ น̴ั่น̴เอ̴ง̴

บ̴อ̴ย̴ พ̴ิษ̴ณ̴ุ น̴้อ̴ง̴เฟ̴ร̴ย̴า

บ̴อ̴ย̴ พ̴ิษ̴ณ̴ุ น̴้อ̴ง̴เฟ̴ร̴ย̴า

บ̴อ̴ย̴ พ̴ิษ̴ณ̴ุ น̴้อ̴ง̴เฟ̴ร̴ย̴า

Leave A Reply

Your email address will not be published.