น้องปอ คนเก่งหัวใจแกร่ง พ่อแม่ทิ้ ง ต้องดูแลคุณย่าที่ป่ ว ย ทั้งเรียนและทำงาน เป็นเสาหลักครอบครัว

0

คนเราเลือกเกิดไม่ได้ “น้องปอ” สาวน้อยวัยสิบสี่ปี เป็นเสาหลักของบ้านที่มีกันอยู่เพียงแค่สองคน น้องปออาศัยอยู่กับ คุณย่าที่ไม่สบาย ในบ้านหลังเล็กๆ ที่เมื่อใครมองแล้วอาจจะคิดไม่ถึงว่าบ้านหลังนี้ใช้อยู่อาศัยได้จริงๆ

น้องปอได้เล่าถึงเรื่องราวในชีวิตของเธอให้ได้ฟังว่า ตั้งแต่เกิดมาเธอไม่เคยจำหน้าพ่อกับแม่ของเธอ ได้เลย ตอนอายุประมาณสองเดือนพ่อกับแม่ได้พาเธอมาให้ปู่กับย่าดูแล จากนั้นไม่กี่ปีทั้งสองก็ได้ แยกทางกันไปมีครอบครัวใหม่ ซึ่งหลังจากนั้นเธอก็ไม่ได้รับการเหลียวแลหรือติดต่อกลับมาเลย

และเมื่อผ่านไปจนน้องปออายุได้ห้าปี คุณย่าก็เกิดปัญหากับร่างกาย ซึ่งไม่สามารถรั กษ าให้ห ายได้ ทำให้คุณย่าไม่สามารถเดินได้อีก น้องปอต้องดูแลคุณย่าตั้งแต่เล็กกับคุณปู่ แต่พอเวลาผ่านไป คุณปู่ก็ได้ทิ้ งน้องปอและคุณย่าไปมีครอบครัวใหม่ ทำให้เหลืออยู่กันแค่ 2 คน

แต่ก็ยังโชคดีที่มีคุณอาคอย ช่วยเหลืออยู่ห่างๆ แต่ก็ทำอะไรไม่ได้มากเนื่องจากต้องไปทำมาหากินอยู่ที่อื่น ทำให้เธอต้องกลาย เป็นเสาหลักรับผิดชอบทุ กอย่างภายในบ้าน รวมไปถึงบ้านหลังนี้ที่อาศัยกันอยู่เธอก็เป็นคนสร้างเอง ตั้งแต่ตอนที่อายุได้สิบปีนิดๆ ภาระทุ กอย่างในบ้านตอนนี้เลยต กมาอยู่ที่น้องปอ และกลายเป็นเสาหลักของบ้านไปแล้ว

โดยคุณย่าที่เคยทำก่อสร้างมาก่อนเป็นคนสอนและเธอก็ทำตาม ถึงแม้ บ้านหลังนี้จะไม่ใช่บ้านที่แข็งแรงหรืออยู่สบายอะไรแต่ก็พอเป็นสถานที่ให้ทั้งสองได้พักพิงหลบแดด หลบฝนไปได้ ชีวิตในแต่ละวันของเธอนั้นผ่านไปอย่างย า ก ลำ บ า ก ต้องตื่นแต่เช้ามาดูแลคุณย่า ทำอาหารและป้อนข้าว จากนั้นถึงจะไปเรียนที่โรงเรียนต่อ และพอหลังเลิกเรียน วันหยุดเสาร์อาทิตย์ และช่วงเวลาปิดเทอมก็จะออกไปรับจ้ าง หาทุนมาจุนเจือพอให้เธอและคุณย่าประทั งชีวิตต่อไปได้

ส่วนคุณอาเองก็มีภาระครอบครัวและย้ายไปทำงานที่อื่น ภาระทุ กอย่างในบ้านตอนนี้เลยตกมาอยู่ที่น้องปอ และกลายเป็นเสาหลักของบ้านไปแล้ว ผู้ที่แข็งแกร่งคือ ผู้ที่ยิ้มให้กับความทุ กข์ ผู้ที่มีความสุขคือผู้ที่หัวเราะให้กับอุปสรรค ขอบคุณแหล่งที่มา : รายการ สานรัก คนเก่งหัวใจแกร่ง เรียบเรียงโดยสายบุญ

Leave A Reply

Your email address will not be published.