ยาย 86 ปีรวม 5 ชี วิตเร่ร่อนนอนริมถนน

0

ครอบครับคุณยายวัย 86 ปี พร้อม ลู ก สาววัย 58 ปี และหลานสาว3ขวบ 15 ปี และ 16 ปี รวม 5 ชี วิตต้องพากันนำเป็ดไล่ทุ่ง 1 ฝูงที่เหลือไม่กี่ตัวเป็นสมบัติชิ้นสุดท้ายของครอบครัว ออกพากันเร่ร่อนไปหาเลี้ยง

และพากันตั้งเพิงพักหลับนอนตามริมทาง ไร่นาชาวบ้านไปทั่ว ในรอยต่อพื้นที่หมู่บ้านโคกแพงพวย จ.ชัยภูมิ เพราะทั้ง 5 ชี วิตรายนี้ต้องพากัน ห นี ต า ย ออกจากบ้านตัวเองที่เคยอยู่

 

 

เนื่องจาก ลู ก ชายบังเกิดเกล้าของนางนาฏ วัย 58 ปี ติดย า เ ส พ ติ ด ห นั กจนเกิดคลุ้มคลั่งทำลายข้าวของในบ้าน และไล่ทำร้ า ยคนในบ้านทั้ง 5 ชี วิต ห วิ ดที่จะบีบคอหลานสาววัย 3 ขวบเ สี ย ชี วิต

ก่อนที่จะพากันหนีออกจากบ้านมาได้ ก่อนเกิดเรื่องเศร้าหนักขึ้นหนักตามมาซ้ำอีกเมื่อลูกชายคลั่งยารายนี้ได้วางเพลิงบ้านของครอบครัวนี้ทิ้งไหม้เ สี ยหายจนเหลือแต่ซากหมดทั้งหลัง ที่บ้านห้วยหลัว ตำบลหนองนาแซง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

เบื้องต้นจากการเข้าพูดคุยสอบถาม ชี วิตรั น ท ด ผ่านการหนีตายมาอยู่ที่นี่ผู้สื่อข่าวโดยได้มีโอกาสเข้าไปพูดคุยกับหญิง 5 ชี วิตที่อาศัยอยู่บนผืนนาของชาวบ้าน พร้อมเป็ดไล่ทุ่งอีก 1 ฝูง และการใช้ชี วิตแบบรั น ท ด

เหตุการณ์ในวันนั้นสร้างความสลดเสียใจให้กับสมาชิกในครอบครัวเป็นอย่างมาก ด้วยความต อ ก ย้ำคำพูดของ ลู ก ชายก่อนถูกดำเ นิ นค ดี หากพ้นโ ท ษออกมาจะกลับมาฆ่ าทุกคน นางนาฏ โชคศิริ

พร้อมสมาชิกทุกคนในครอบครัวต้องตกอยู่ในความ ผ วา ไม่กล้ากลับไปอาศัย อยู่ในพื้นที่ดินของตนเองอีกต่อไป บวกกับกระแสสังคมที่ตอกย้ำครอบครัวของตนอีกว่า เป็นครอบครัวที่มีเ ชื้ อโ ค วิ ด -19 อีกด้วย จึงตัดสินใจระหกระเหินเร่ร่อนออกมา พร้อมต้นทุ นชี วิตคือเป็ดไล่ทุ่ง 1 ฝูง ที่หาแหล่งทำมาหากินเลี้ยงเป็ดพอได้เก็บไข่ข า ยไปวันๆ เท่านั้น

 

 

การใช้ชี วิตประจำวันเป็นไปด้วนความต า ก ตำ และมีคำปลอบใ จกันอยู่ทุกวันเพื่อให้เป็นการสร้างกำลัง ใ จให้กันและกันในการดำ ร ง ชี วิต การอยู่อาศัยบนพื้นที่ของใครก็ยังไม่ทราบ จึงมีความจำเป็นที่ต้อง ฝืนทำทุกวิถีทางให้ชี วิตอยู่ร อ ดไปวันๆเท่านั้น

Leave A Reply

Your email address will not be published.