ยุติธรรม จ.กาฬสินธุ์ เคาะ “ค่าตอบแทน” เหยื่ออาชญากรรม 6 ราย กว่า 290,000 บาท

0

คณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหาย ตามพระราชบัญญัติ “ค่าตอบแทน” ผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา 6 ราย กว่า 290,000 บาท พร้อมมอบนโยบายจัดตั้งศูนย์ยุติธรรมชุมชนให้ทั่วถึง

2 มี.ค.2565  ที่ห้องประชุมผาเสวย ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ รองผู้ว่าราชการ จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหายฯ ตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา ครั้งที่ 2/2565 โดยมีนายดาระใน ยี่ภู่ ปลัด จ.กาฬสินธุ์ นายประหยัด  ไม้แพ ยุติธรรม จ.กาฬสินธุ์ พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการ ฯ ร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง

 


นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์   เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหายฯ ตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา ดังกล่าว สำนักงานยุติธรรม จ.กาฬสินธุ์ ร่วมกับคณะอนุกรรมการ ได้พิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหายฯ เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา โดยมีสำนวนเข้าพิจารณา 15 เรื่อง/ราย ผู้เสียหาย 15 ราย

 

ผลการพิจารณางดจ่าย 3  ราย ยกคำขอ  6  ราย และจ่ายค่าตอบแทน  6  ราย โดยเป็นผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจร 1 ราย ทุพพลภาพ 1 ราย ถูกทำร้ายร่างกาย 3 ราย และฆาตกรรม 1 ราย  รวมเป็นเงิน 294,474  บาท

 

 

 

 

นายศุภศิษย์  กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ในการประชุมครั้งนี้ ยังได้รับฟังการรายงานผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการกระบวนการยุติธรรม เช่น อัยการจังหวัด ตำรวจภูธรจังหวัด เรือนจำจังหวัด คุมประพฤติจังหวัด บังคับคดีจังหวัด  รักษาความมั่นคงภายใน คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ สถาบันการศึกษา เป็นต้น  ในภาพรวมจะเป็นว่าสถิติความรุนแรงทางสังคมและยาเสพติดมีแนวโน้มสูงขึ้น ทั้งนี้ ได้มอบนโยบายให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องดำเนินการจัดตั้งศูนย์ยุติธรรมชุมชนให้ครอบคลุม เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ ลดค่าใช้จ่าย และสร้างความสุขความสมานฉันท์ ป้องกันปัญหาความขัดแย้งด้านคดีความอย่างได้ผล

 

 

=

 

 

 

ชมพิศ ปิ่นเมือง  ผู้สื่อข่าว จ.กาฬสินธุ์

Leave A Reply

Your email address will not be published.